En bra låda till nyblivna finska föräldrar men räddar den liv?

Nyblivna föräldrar i Finland får en ”moderskapsförpackning”. Sådana lådor har delats ut sedan 1930-talet med avsikten att främja barnens hälsa. Lådan innehåller kläder och utrustning för ett nyfött barn. I botten ligger en madrass och lådan kan till och med användas som en barnsäng första tiden.

För ett knappt år sedan gjorde TV4 ett inslag om detta, apropå om lådan bidragit till den sjunkande barnadödligheten i Finland. Mikael Norman, barnläkare och professor vid Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm intervjuades i inslaget. Sevärt inslag!

Det är inte troligt att lådan i sig är den direkta orsaken till att färre barn dör i Finland. Även här i Sverige, utan motsvarande låda, har ju barnadödligheten sjunkit kraftigt. På 1930-talet dog ungefär 70 av 1000 barn före 1-årsdagen och idag är motsvarande siffra bara 3 per 1000.

Både barns och vuxnas hälsa förbättras i takt med att samhällen utvecklas. Med ett resonemang där barnlådan ses som en insats analogt med olycksförebyggande arbete, skolmat och rinnande vatten inomhus, skulle man ändå kunna hävda att barnlådan bidragit till de finska barnens hälsa.

Jag tycker denna generösa gåva är en verkligt fin gest till nyblivna föräldrar i Finland. Det är bara lådans benämning som känns helt passé. Finland borde döpa om den i övrigt utmärkta lådan till ”Föräldraskapsförpackningen”.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.