Om du är nybliven pappa – var med i Pappastudien

Att bli och vara pappa, det är inte bara lätt och roligt. Man brukar ju säga att en nybliven mamma lätt kan bli känslosam och deppig men det är förstås antagligen likadant för en nybliven pappa. Dessutom, som nybliven pappa kan det vara svårt att finna sig tillrätta i en traditionellt kvinnodominerad värld av mödravård (min kursivering) och BB. Föga överraskande är det inte heller ovanligt med att även pappor kan bli deprimerade, och att forskning exempelvis har visat att mammor och pappor reagerar och hjälps olika när barnet behöver neonatalvård.

Häromdagen hörde jag talas om ett intressant examensarbete på psykologprogrammet i Lund. Tillsammans med uvecklingspsykolog Elia Psouni studerar Johan Agebjörn och Hanna Linder hur nyblivna pappor reagerar efter att barnet fötts. Syftet med projektet är bland annat att se om det går att utveckla ett frågeformulär som kan fånga in deprimerade pappor. Så att de kan erbjudas hjälp.

Detta är ett lovvärt examensprojekt som jag gärna puffar för!

Om du är hyfsat nybliven pappa – klicka in på pappastudien.com och svara på enkäten där. Anonymt förstås.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.