SSRI och fosterskador – forskning visar inget starkt samband

Många människor behandlas med så kallade SSRI-läkemedel, mot depression eller andra psykiska besvär. Unga kvinnor är inget undantag och bland gravida har flera procent SSRI-behandling.

En fråga som diskuterats mycket är om SSRI ökar risken för fosterskador. Finns en koppling eller inte? En fråga som för övrigt också ska ses i ljuset av att obehandlad depression är kopplat till ohälsa både för kvinnan och för fostret, däribland ökad risk för för tidig (prematur) förlossning.

I dagarna publicerade amerikanska forskare en grundlig genomgång av den forskning som finns och beroende på hur man vrider och vänder på siffrorna kan man lyfta fram lite olika slutsatser. Både Dagens Medicin och Läkartidningen har rubriker om ökade risker trots att det inte är hela sanningen.

Totalt sett visade forskarna att SSRI-behandling inte innebär några avsevärda risker att fostret drabbas av medfödda missbildningar. För sertralin (Zoloft™) kunde man inte se några ökade risker alls. Paroxetin (Seroxat™) och fluoxetin (Fontex™) var däremot kopplade till 2-3 gånger högre risker för exempelvis vissa hjärt- och tarmmissbildningar. Men, även om den riskökningen låter stor så betyder den väldigt lite för en enskild kvinna. Hur relaterar man till att en risk ökar från 1 på 10.000 till 3 på 10.000? Jag själv, med en annars siffertyngd hjärna, har iallafall svårt att liksom förstå eller värdera den skillnaden.

I sammanhanget är det dessutom värt att lyfta fram fiffiga nordiska forskare som gjorde en så kallad syskonstudie om sambanden mellan SSRI och missbildningar. De jämförde syskon där ena men inte andra syskonet exponerats för SSRI under graviditeten. Resultaten visade inga säkra samband vilket alltså talar emot att SSRI skulle orsaka fosterskador.

Så… hur ska du som har SSRI-behandling göra inför en planerad eller vid en konstaterad graviditet? Mitt råd – diskutera frågan med dina kontakter i sjukvården. Men, var inte mer orolig för fosterskador än vad andra blivande föräldrar brukar vara.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.