Svårt råd om napp på BB från Socialstyrelsen

En vanlig föräldrafråga på BB är om barnet får använda napp. Som förälder väljer man själv men mitt råd är att vänta med nappen tills barnet lärt sig äta. Det alldeles nyfödda barnet har ett medfött sugbehov som står för att barnet måste börja äta själv, oavsett om det handlar om amning eller flaskmatning. När matningen fungerar får barnet däremot gärna använda napp eftersom nappanvändning troligen minskar (den redan lilla) risken för plötslig spädbarnsdöd.

Du som läser detta har kanske tagit del av ”nappdebatten” kring Socialstyrelsens nya råd att främja amning. Ett av råden handlade om att avråda från napp vid amningsproblem men rådet var olyckligt formulerat och massmedia uttolkade det som om Socialstyrelsen rekommenderade napp redan på BB. Svenska barnläkarföreningen (där jag är engagerad i neonatalsektionen) och Barnmorskeförbundet skrev därför på DN debatt att rådet borde omformuleras. Tidig nappanvändnig riskerar snarare att försvåra amning, något som Socialstyrelsen ju egentligen vill främja med de nya råden.

Socialstyrelsen tänker dock inte ändra formuleringen, med argumentet att napp är kopplat till minskad risk för plötslig spädbarnsdöd. Huruvida så tidig nappanvänding förebygger fall av plötslig spädbarnsdöd, det är dock inte belagt. Kanske på grund av att risken för detta är mycket liten under barnets först 1-2 veckor.

Nappdebatten fick stort genomslag i tidningar och TV. Själv fick jag diskutera detta i morgon-TV med Socialstyrelsens Annika Ökvist. Och lite off-topic, debattartikeln fick 8 av 10 i DN debatt-betyg!

Till sist vill jag poängtera två saker:

  • Invändningarna mot napp på BB har inget att göra med amning kontra flaskmatning. Den frågan äger föräldrarna själva!
  • Inlägget ska inte uppfattas som en ovilja att arbeta mot plötslig spädbarnsdöd. Det Socialstyrelsen skriver om napp i sin föräldrainformation om hur man kan förebygga plötslig spädbarnsdöd – det är bra!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.