förgiftning

Färre barn drabbas av förgiftningar enligt Giftinformationscentralen

Statistik från Giftinformationscentralen visar att allt färre barn drabbas av förgiftningar, antagligen för att föräldrar kan och bryr sig om barnsäkerhet. Barn som närmar sig ett halvt års ålder börjar greppa tag i saker som de gärna stoppar i munnen. Det är ju så man äter! Ju äldre och mer utforskande, desto mer kan barn…

Läs mer Färre barn drabbas av förgiftningar enligt Giftinformationscentralen