kikhosta

Vaccination av gravida skyddar nyfödda mot kikhosta

Att minska risken för kikhosta hos spädbarn genom att kikhostevaccinera gravida har varit en ”bubblare” ett tag men nu verkar det vara på gång, enligt ett nyhetsinslag på Sverige Radio. Kikhosta för nyfödda och spädbarn är en allvarlig sjukdom. Varje år insjuknar ett tiotal spädbarn i Sverige och de behöver ofta intensivvård. Även om kikhosta orsakas av…

Läs mer Vaccination av gravida skyddar nyfödda mot kikhosta

Fler drabbas av kikhosta men vaccination skyddar

Jag fick ett info-mail från Smittskyddet i Stockholms län apropå att fler personer drabbas av kikhosta. Enligt Folkhälsomyndigheten ökar antalet fall även i flera andra län. Därav denna uppmaning till spädbarnsföräldrar om försiktighet. Under året har hittills 109 personer fått av kikhosta i Stockholms län, jämfört med 77 personer under hela förra året. Av de…

Läs mer Fler drabbas av kikhosta men vaccination skyddar