vaccination

Vaccination av gravida skyddar nyfödda mot kikhosta

Att minska risken för kikhosta hos spädbarn genom att kikhostevaccinera gravida har varit en ”bubblare” ett tag men nu verkar det vara på gång, enligt ett nyhetsinslag på Sverige Radio. Kikhosta för nyfödda och spädbarn är en allvarlig sjukdom. Varje år insjuknar ett tiotal spädbarn i Sverige och de behöver ofta intensivvård. Även om kikhosta orsakas av…

Läs mer Vaccination av gravida skyddar nyfödda mot kikhosta

Antivaccinationsrörelsen och dess logik

Antivaccinationsrörelsen lever liksom med en egen logik, så träffsäkert illustrerat av RedPen/BlackPen och spritt på Twitter av Science Cat. Vaccinera ditt barn! The anti-vaxxer movement in a nutshell. pic.twitter.com/KkBbgkzFnI — Science Cat (@DrScienceCat) 8 mars 2015

Mässling - vaccinera barnet i förtid vid resa till riskområde

Om du måste resa med spädbarn i länder/områden där det förekommer mässling – tänk på att barnet kan vaccineras mot mässling (MPR-sprutan) även om barnet är yngre än 18 månader. Och gör det! Trots möjligen att vaccinera förekommer mässling både i Europa och i USA. Igår rapporterade Sveriges radio om en kvinna med mässling i…

Läs mer Mässling – vaccinera barnet i förtid vid resa till riskområde

Fler drabbas av kikhosta men vaccination skyddar

Jag fick ett info-mail från Smittskyddet i Stockholms län apropå att fler personer drabbas av kikhosta. Enligt Folkhälsomyndigheten ökar antalet fall även i flera andra län. Därav denna uppmaning till spädbarnsföräldrar om försiktighet. Under året har hittills 109 personer fått av kikhosta i Stockholms län, jämfört med 77 personer under hela förra året. Av de…

Läs mer Fler drabbas av kikhosta men vaccination skyddar

Tacka ja till vaccin på BVC

Vaccinationer är basen för barns långsiktiga hälsa, i Sverige och i världen. Även om de flesta barn blir vaccinerade i Sverige finns det även här en anti-vaccinationsrörelse som jag tror ökar föräldrars tveksamhet till barnvacciner. Det viktigaste skälet är antagligen rädsla för biverkningar trots att vaccinerna i det allmänna BVC-programmet är extremt beprövade och säkra….

Läs mer Tacka ja till vaccin på BVC