Vaccination av gravida skyddar nyfödda mot kikhosta

Att minska risken för kikhosta hos spädbarn genom att kikhostevaccinera gravida har varit en ”bubblare” ett tag men nu verkar det vara på gång, enligt ett nyhetsinslag på Sverige Radio.

Kikhosta för nyfödda och spädbarn är en allvarlig sjukdom. Varje år insjuknar ett tiotal spädbarn i Sverige och de behöver ofta intensivvård. Även om kikhosta orsakas av en bakterie har antibiotika dålig effekt. Därför handlar vården framförallt om att övervaka och stötta barnets andning så gott det går och säkra att barnet får i sig mat/näring. Även här händer det (med några års mellanrum) att ett barn dör på grund av kikhosta, i förfärliga andningsbesvär.

Barn vaccineras mot kikhosta på BVC, med start vid tre månaders ålder. Det finns därför ett farligt ”fönster” för spädbarn att drabbas fram tills vaccinationerna startar.

Vaccination mot kikhosta ger inte ett livslångt skydd och både i Sverige och i världen har man sett att kikhosta blivit vanligare bland äldre barn och vuxna. I och med att kikhosta blir vanligare ökar också risken att nyfödda utsätts för smitta och insjuknar.

Myndigheter och forskare som jobbar med folkhälsa och smittskydd följer utvecklingen och i bland annat Storbrittanien har man börjat vaccinera gravida kvinnor mot kikhosta. Den strategin har också diskuterats i Sverige ett tag, jag hörde själv om denna möjlighet för ngt halvår sedan, och nu verkar det som att Folkhälsomyndigheten överväger föreslå detta.

I sammanhanget vill jag också lyfta fram det självklara att vaccinera sitt barn på BVC, kikhosta ingår i de vacciner barn får på BVC från tre månaders ålder.

Den person som drabbas av långvarig och kraftig hosta ska också tänka tanken att det kan vara kikhosta som är anledningen. I sådana fall bör man söka sin vårdcentral och ta prov för kikhosta. Och framförallt inte träffa nyfödda barn tills hostan gått över.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.