Föräldrautbildning

Lär mer om det nyfödda barnet och dess första tid och bli mer förberedd på alla utmaningar det innebär att bli mamma eller pappa.

Som barnläkare tänker jag ofta att dagens föräldrar är så väl förberedda på graviditet och förlossning. Men, min erfarenhet är också att många nyblivna föräldrar känner sig onödigt osäkra med sitt nyfödda barn på BB. Något som lätt leder till omotiverad oro och många frågor.

Denna föräldrautbildning på Youtube, i fyra korta avsnitt, handlar om att världens friskaste barn föds i Sverige, vad som händer efter förlossningen, barnläkarundersökningen på BB samt om att neonatalvård ibland behövs.

Klicka här för att se alla fyra avsnitten på Youtube, eller se avsnitten ett i taget nedan.

Del 1 – världens friskaste barn föds i Sverige

Del 2 – det alldeles nyfödda barnet

Del 3 – barnläkarundersökningen på BB

Del 4 – det nyfödda barnets vanliga hälsoproblem