Mässling – vaccinera barnet i förtid vid resa till riskområde

Om du måste resa med spädbarn i länder/områden där det förekommer mässling – tänk på att barnet kan vaccineras mot mässling (MPR-sprutan) även om barnet är yngre än 18 månader. Och gör det!

Trots möjligen att vaccinera förekommer mässling både i Europa och i USA. Igår rapporterade Sveriges radio om en kvinna med mässling i Göteborg som smittats i Tyskland. Nu varnas för sjukdomen.

Mässling är en virussjukdom som är oerhört smittsam. Viruset är luftburet vilket betyder att det kan räcka att vara i ett rum där en mässlingssjuk är/varit för att smittas. Som sjukdom är mässling besvärligt. Risken att få lunginflammation är betydande och det är inte helt ovanligt att mässlingssjuka barn får en sorts hjärninflammation (encefalit) som kan ge bestående hörselnedsättning. I utvecklingsländer är mässling en av de vanligaste dödsorsakerna men även i vår del av världen kan barn dö, något som nyligen hände i Berlin.

I Sverige vaccineras nästan alla barn vilket gör att risken för en mässlingsepidemi är liten. Men, eftersom vaccinationen mot mässling (”MPR-sprutan”) ges först vid 18 månaders ålder är i praktiken alla spädbarn oskyddade. Därav oron från smittskyddsläkare – om mässling får fotfäste kommer det att kunna spridas bland barn yngre än 18 månader.

Undvika resor med ovaccinerade spädbarn i områden där mässling förekommer.
Om du, kanske av familjeskäl, ändå måste göra en sådan resa bör vaccinationen mot mässling tidigareläggas. Redan från 6 månaders ålder kan barnet få detta vaccin. I sådant fall behöver i och för sig barnet få även sin ordinarie spruta vid 18 månaders ålder, men det är ett bra skydd mot mässling värt.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.