När kan barnet sitta och gå

Det är inte konstigt att man som förälder pratar om det som ens barn lär sig, det är liksom naturligt att känna stolthet över det. Det fortsätter tills barnet är vuxet!

Däremot tycker jag att föräldrar inte ska sitta och jämföra sina barn med varandra så mycket. Det är ju ingen tävling vems barn som står och går först! Alla barn gör sin egen resa och utvecklas i sin egen takt. Även om många passerar sina ”milstolpar” vid ungefär samma ålder så är variationen stor, utan att det spelar någon roll. Det viktigaste är att utvecklingen går successivt framåt. Men förstås ska den förälder som är orolig för sitt barns utveckling fråga om råd, till att börja med på BVC där både sjuksköterskor och läkare har stor vana att bedöma barns utveckling.

Att exempelvis lära sig sitta är en längre process för barnet. Som regel har barn en god huvudbalans från 4-5 månaders ålder så att de kan sitta med stöd, exempelvis i famnen, och från 6 månaders ålder brukar de flesta barn kunna sitta i en barnstol med lite ”upp-pallning”. Att sitta självständigt på golvet kräver dock mer, både balans och styrka i överkroppen och att benen också parerar och ger stöd i sittande.

Många barn sitter utan stöd från 7-8 månaders ålder och innan 9 månaders ålder bör man förvänta sig att barnet kan sitta stadigt. Vid 9 månaders ålder brukar också den så kallade ”fallskyddsreflexen” finnas, så att barnet gör en ansats att ta emot sig med handen när det håller på att tippa omkull.

Att gå är också en färdighet som utvecklas över längre tid. Redan vid 10 månaders ålder brukar barn ta stapplande steg om man håller i deras händer eller om de greppar tag i en möbel. Det finns barn som går självständigt redan då även om de flesta barn gör detta först kring 1 års-dagen. Men, en del barn kan verka försiktiga och gå utan stöd först framåt 14 månaders ålder. Det viktigaste är inte exakt när barnet går själv utan att barnet successivt hittar de motoriska färdigheter som så småningom leder fram till det.

Oavsett om det handlar om motorisk eller social/språklig utveckling behöver barn stimulans från föräldrarna. Rörelselek är både roligt och ger barn möjighet att undersöka och utveckla sina motoriska färdigheter.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.