Ny forskning om glutenintroduktion och celiaki nyanserar Livsmedelsverkets råd

Idag ger Livsmedelsverket rådet att spädbarn kan ges mat som innehåller gluten från 4 till 6 månaders ålder. Ny forskning talar dock för att tidpunkten för glutenintroduktion spelar mindre/ingen roll för att sjukdomen ska utvecklas. Huruvida Livsmedelsverket kommer att ändra sina rekommendationer återstår att se.

Glutenintolerans, eller celiaki, är en sjukdom som beror på att proteinet ”gluten” utlöser en inflammation i tarmens slemhinna. Gluten finns framförallt i vete, råg och korn. Sjukdomen förekommer hos någon till några procent bland barn och ungdomar. För att kunna drabbas måste man ha en sorts genetisk benägenhet i sina så kallade ”vävnadsantigen”.

Glutenintolerans kan ge upphov till många olika besvär. I typiska fall drabbas barnet av dålig viktökning, gaser, förstoppning eller diarré, men kan också mest verka blekt, trött och gnälligt. Någon till några procent av barn får celiaki. Diagnosen ställs med blodprover och ofta behöver man också ta ett litet prov från tarmens slemhinna.

Under 1985 till 1995 drabbades ovanligt många svenska barn av celiaki och möjliga förklaringar var att barnmaten då innehöll mycket gluten och att den tidens kostråd ledde till att barn fick mycket gluten redan från början. Mindre gluten i barnmat och en mer försiktiga introduktion har sammanfallit med att färre barn drabbats av glutenintolerans.

Nu har det kommit resultat av två mycket intressanta undersökningar (här och här) som talar emot att dagens svenska kostråd påverkar risken för celiaki. I undersökningarna lottades nästan 2000 barn till att få gluten vid 4, 6 eller 12 månaders ålder. Oavsett när gluten började ges var risken densamma att drabbas av gluteintolerans, även om de som fick gluten vid 12 månaders ålders insjuknade senare. Amning påverkade inte risken.

Livsmedelsverket granskar säkerligen denna nya kunskap utifrån ett svenskt perspektiv. Om de svenska kostråden kommer att ändras är däremot en svårare fråga. Det finns nämligen också forskning som talar för att en successiv introduktion av gluten mellan 4 till 6 månaders ålder kan minska risken för glutenintolerans.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.