Rapa spädbarn efter maten – oftast ett verkningslöst råd

Ibland kan man älska vetenskap, när någon bryr sig om och vill ta reda på hur det förhåller sig med en vardagsfråga.

Via neonatalresearch.org* fick jag reda på denna undersökning där man undersökte om det spelar roll att rapa spädbarn efter maten. På BVC lottades 71 mammor till att under tre månader antingen rapa eller inte rapa sitt barn. Inte oväntat var det lika vanligt med kolikbesvär oavsett hur man gjorde. Enda skillnaden mellan  ”rapningsgruppen” och ”icke-rapningsgruppen” var att barn som rapades efter maten också kräktes mer.

Generellt sett kan man alltså inte råda att rapa barn. Hur välmenande detta kan verka så är rådet oftast verkningslöst.

Men, barn är också olika och att aldrig testa att rapa spädbarn efter maten är förstås ett väl kategoriskt råd. I Första läkarboken skriver jag själv att:

Om du exempelvis undrar om barnet behöver rapa efter maten går det varken att svara ”alltid” eller ”aldrig”. Det går bara att säga att du kan prova och själv avgöra vad du tror barnet mår bäst av.

rapa spädbarn

*neonatalresearch.org är en blog av professor Keith Barrington, välformulerad barnläkare och forskare i Kanada. Bloggen vänder sig mest till personal inom neonatalvården men han skriver ofta inlägg som är intressanta för en bred publik.   

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.