fosterskada

SSRI och fosterskador - forskning visar inget starkt samband

Många människor behandlas med så kallade SSRI-läkemedel, mot depression eller andra psykiska besvär. Unga kvinnor är inget undantag och bland gravida har flera procent SSRI-behandling. En fråga som diskuterats mycket är om SSRI ökar risken för fosterskador. Finns en koppling eller inte? En fråga som för övrigt också ska ses i ljuset av att obehandlad depression är kopplat till ohälsa både…

Läs mer SSRI och fosterskador – forskning visar inget starkt samband