kolik

Rapa spädbarn efter maten - oftast ett verkningslöst råd

Ibland kan man älska vetenskap, när någon bryr sig om och vill ta reda på hur det förhåller sig med en vardagsfråga. Via neonatalresearch.org* fick jag reda på denna undersökning där man undersökte om det spelar roll att rapa spädbarn efter maten. På BVC lottades 71 mammor till att under tre månader antingen rapa eller inte rapa sitt barn. Inte oväntat var det…

Läs mer Rapa spädbarn efter maten – oftast ett verkningslöst råd