Debatten om napp blev brandfackla bortom sammanhanget

Jag var med och startade debatten om nappar på BB. Nu tittar jag i backspegeln (mha Google) och tänker att detta med mat och nyfödda – det är en fråga som väcker starka känslor bortom detta enkla att nyfödda barn behöver äta och att föräldrarna bestämmer hur.

I korthet handlade debatten om Socialstyrelsens nya råd om hur amning kan främjas bland kvinnor som väljer amning. Bland dessa råd fanns ett som var kryptiskt formulerat, om att man kan avråda från napp vid amningsproblem. Detta utläste massmedia som att Socialstyrelsen egentligen gav rådet att ge barn ”napp från start”.

Förutom att Socialstyrelsen antagligen inte menade just detta, vore ”napp från start” ett mindre lyckat råd just till mammor som vill amma. Det finns gott om forskning (bland annat här, här, här, här och här) som talar för att tidig nappanvändning påverkar amning negativt, även om sambandet inte är skrivet i sten (som här). Därav den artikel på DN Debatt som jag var medförfattare till, där vi tyckte att rådet borde formuleras mer begripligt.

Vårt budskap var:

under den allra första tiden ska barnet ska lära sig äta och då bör det medfödda sugbehovet tillfredsställas med mat (inte med napp)

I den efterföljande debatten fick vi också chans att lyfta fram att denna nappfråga inte längre var relevant för barnets ätande efter den första tiden:

efter barnets första tid kan man råda till nappanvändning eftersom napp kan ha en liten skyddseffekt mot plötslig spädbarnsdöd

Inte så komplicerat, eller hur?

Icke desto mindre blev vår debattartikel som en brandfackla som tände eldar långt bortom sammanhanget, bland annat i andras inlägg på DN debatt (här, här och här), i Läkartidningen (här) och i bloggar (till exempel här och här). Vi fick skriva egna repliker både på DN Debatt och i Läkartidningen

Jag vill ändå ta chansen att poängtera några saker apropå alla dessa ringar på debattvattnet…

  • Föräldrarna äger frågan om amning/flaskmatning och ska erbjudas det stöd de behöver utifrån sitt val.
  • Socialstyrelsen har ett ansvar att formulera korrekta och begripliga råd.
  • Det är självklart värt att minimera risken för plötslig spädbarnsdöd med råd grundade på vetenskap.
  • Inom neonatalvården ger vi napp till många barn, för tröst och för att barn inte alltid kan få mat för att tillfredsställa ett starkt sugbehov. Men skillnaden mellan friska barn på BB och sjuka barn på en neonatal intensivvårdsavdelning är större än den mellan äpplen och päron.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.