BVC

Tacka ja till vaccin på BVC

Vaccinationer är basen för barns långsiktiga hälsa, i Sverige och i världen. Även om de flesta barn blir vaccinerade i Sverige finns det även här en anti-vaccinationsrörelse som jag tror ökar föräldrars tveksamhet till barnvacciner. Det viktigaste skälet är antagligen rädsla för biverkningar trots att vaccinerna i det allmänna BVC-programmet är extremt beprövade och säkra….

Läs mer Tacka ja till vaccin på BVC