Villkor

Allmän hälsoinformation
Allt innehåll på Laterna Medica är allmän hälsoinformation och ska inte läsas som individuell rådgivning i medicinska frågor. Med andra ord ges inte medicinska råd i enskilda fall via denna webbplats. Den förälder som har specifika frågor om sitt barn hänvisas till att ta kontakt med en vårdgivare, till exempel BVC, vårdcentral eller barnklinik.

Sekretess
Även om allt innehåll är av allmän karaktär följs sjukvårdens lagar och riktlinjer kring sekretess, personlig integritet och liknande frågor.

Kommentarer
Kommentarer till publicerat innehåll välkomnas men läsare äger inte rätt att få en kommentar publicerad. Kommentarer kan raderas om innehållet av någon anledning bedöms som olämpligt.

Bildmaterial
Om inte annat anges är illustrationer skapade med grafik från Iconspedia eller the Noun Project och reproducerade under CC 3.0.

Ekonomi och reklam
Webbplatsen finansieras av AB Epikris som är förlaget bakom Första läkarboken. Utöver denna koppling är inga artiklar sponsrade eller på annat sätt förtäckt reklam för produkter eller tjänster från företag eller organisationer. Inga ekonomiska bidrag tas emot för att arbetet kring drift, underhåll och publicering.

Cookies
Denna webbplats bygger på WordPress, en teknisk plattform som använder cookies. Bruket av cookies följer rekommendationerna på www.minacookies.se.
Besökare på Laterna Medica ger samtycke eller nekar till samtycke till cookies genom att själv göra inställningar i sin webbläsare.

Attributions under CC 3.0 for the following icons:

 • Sock, sun designed by Icons8 for Iconspedia
 • Envelope designed by Dryicons for Iconspedia
 • Virus designed by WPZOOM for Iconspedia.
 • Fat Person by Wayne Tyler Sall from The Noun Project
 • Syringe designed by MadOyster for Iconspedia.
 • Hands, pacifier, wheat, and airplane designed by Icons8 for Iconspedia.
 • Incubator designed by Luis Prado from the Noun Project.
 • Mobile phone designed by Hatchers for Iconspedia.
 • Simpson designed by Jonathan Rey for Iconspedia.
 • Baby girl designed by DaPino for Iconspedia.
 • Cardbox box designed by La Glanz Studio for Iconspedia.
 • Baby cot designed by CustomIconDesign for Iconspedia.
 • Music icon by Burak OZTURK for Iconspedia.