Råd

Mässling - vaccinera barnet i förtid vid resa till riskområde

Om du måste resa med spädbarn i länder/områden där det förekommer mässling – tänk på att barnet kan vaccineras mot mässling (MPR-sprutan) även om barnet är yngre än 18 månader. Och gör det! Trots möjligen att vaccinera förekommer mässling både i Europa och i USA. Igår rapporterade Sveriges radio om en kvinna med mässling i…

Läs mer Mässling – vaccinera barnet i förtid vid resa till riskområde

Fler drabbas av kikhosta men vaccination skyddar

Jag fick ett info-mail från Smittskyddet i Stockholms län apropå att fler personer drabbas av kikhosta. Enligt Folkhälsomyndigheten ökar antalet fall även i flera andra län. Därav denna uppmaning till spädbarnsföräldrar om försiktighet. Under året har hittills 109 personer fått av kikhosta i Stockholms län, jämfört med 77 personer under hela förra året. Av de…

Läs mer Fler drabbas av kikhosta men vaccination skyddar

Färre barn drabbas av förgiftningar enligt Giftinformationscentralen

Statistik från Giftinformationscentralen visar att allt färre barn drabbas av förgiftningar, antagligen för att föräldrar kan och bryr sig om barnsäkerhet. Barn som närmar sig ett halvt års ålder börjar greppa tag i saker som de gärna stoppar i munnen. Det är ju så man äter! Ju äldre och mer utforskande, desto mer kan barn…

Läs mer Färre barn drabbas av förgiftningar enligt Giftinformationscentralen

Tacka ja till vaccin på BVC

Vaccinationer är basen för barns långsiktiga hälsa, i Sverige och i världen. Även om de flesta barn blir vaccinerade i Sverige finns det även här en anti-vaccinationsrörelse som jag tror ökar föräldrars tveksamhet till barnvacciner. Det viktigaste skälet är antagligen rädsla för biverkningar trots att vaccinerna i det allmänna BVC-programmet är extremt beprövade och säkra….

Läs mer Tacka ja till vaccin på BVC

Platt bakhuvud är vanligt och ofarligt men kan förebyggas

Som bekant bör spädbarn sova på rygg för att det minskar (den redan lilla) risken för plötslig spädbarnsdöd. En bi-effekt av detta råd är att bakhuvudet kan bli plattare på ena sidan. I den internationella barnläkartidningen Pediatrics läste jag nyligen om kanadensiska forskare som undersökt 440 barn på BVC. Vid 2-3 månaders ålder hade nästan…

Läs mer Platt bakhuvud är vanligt och ofarligt men kan förebyggas