Fler drabbas av kikhosta men vaccination skyddar

Jag fick ett info-mail från Smittskyddet i Stockholms län apropå att fler personer drabbas av kikhosta. Enligt Folkhälsomyndigheten ökar antalet fall även i flera andra län. Därav denna uppmaning till spädbarnsföräldrar om försiktighet.

Under året har hittills 109 personer fått av kikhosta i Stockholms län, jämfört med 77 personer under hela förra året. Av de som hittills insjuknat är 25 förskolebarn (0–6 år), varav 16 stycken var spädbarn (0-1 år).

Kikhosta kan drabba spädbarn mycket hårt, framförallt barn yngre än 6 månader som inte hunnit få de två första vaccindoserna. Spädbarn bör därför inte träffa personer som har känd eller misstänkt kikhosta. Så långt det är möjligt bör äldre barn och vuxna med hosta och förkylning undvika att ha nära kontakt med små spädbarn.

Och naturligtvis – tacka ja till BVC-vaccinerna som ger ett bra skydd mot kikhosta.

Om du misstänker att ditt spädbarn blivit utsatt för kikhosta bör du kontakta sjukvården, för provtagning och för att barnet bör ges antibiotikabehandling. Detta gäller särskilt om barnet är yngre än 6 månader. Ta med barnets BVC-kort eftersom personalen kommer vilja veta om och när ditt barn blivit vaccinerat.

Om du är gravid och skulle råka få kikhosta kan det vara skönt att veta att kikhostebakterien inte förs över till fostret, även om det förstås kan vara jobbigt att ha kikhosta som gravid. Om kikhosta däremot slår till kring tiden för förlossningen kan det nyfödda barnet smittas. Förebyggande antibiotikabehandling av barnet kan då bli aktuellt.

Det finns ett bra informationsblad om kikhosta som du kan ladda ned här. Jag citerar delar av informationsbladet nedan.

Vad är kikhosta?
Kikhosta börjar oftast som en förkylning som sedan går över i kraftig hosta och ibland kräkningar. Besvären kan pågå i flera veckor. Amning skyddar inte barnet mot kikhosta.

Kan man få behandling?
Kikhosta kan behandlas med antibiotika. Antibiotikabehandling minskar risken att spädbarn blir svårt sjuka.

Hur smittas man?
Kikhostebakterien sprids när den som är sjuk hostar eller nyser.

Hur lång tid tar det att bli sjuk?
Tiden från det att man smittas till att man blir sjuk (inkubationstiden) är oftast 1-2 veckor men ibland kan det dröja upp till 3 veckor.

Hjälper vaccination?
Vaccinering mot kikhosta görs för att minska risken för att spädbarn ska bli svårt sjuka. Skyddet varar i cirka 6-7 år. Vaccinet skyddar tyvärr inte fullständigt mot smitta.

Om jag har haft kikhosta, kan jag bli sjuk igen?
Efter infektion med kikhosta är man skyddad (immun) cirka 15 år. Därefter kan man få kikhosta igen och även smitta andra. Därför är det bra att ta de vacciner som rekommenderas i skolan även om barnet har haft kikhosta tidigare.

1 kommentar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.